Pielgrzymka chrystusowców do Ziemi Świętej

Kulminacyjnym wydarzeniem Jubileuszu Miłosierdzia dla prowincji Królowej Polonii Zagranicznej (USA i Kanada) była pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii, która odbyła się w dniach od 22 sierpnia do 2 września. Jej duchowym przewodnikiem był ks. prof. Waldemar Chrostowski, znany polski biblista, profesor Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znawca stosunków chrześcijańsko-żydowskich.  

 Pielgrzymka rozpoczęła się 22 sierpnia od Mszy św. sprawowanej w kościele Wszystkich Narodów w Jerozolimie, tuż obok Ogrodu Getsemani i od tej pory Msza św. stanowiła centralne wydarzenie każdego dnia. Nasz szlak obejmował: Betlejem, Cezareę Nadmorską, Hajfę, z karmelitańskim kościołem Stella Maris, Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Błogosławieństw, Tabhę, gdzie wspomina się cud rozmnożenia ryb i chleba oraz stojący tuż obok kościół Prymatu. Dalej, Tyberiadę z mało znanym pomnikiem wdzięczności polskich żołnierzy II Wojny Światowej, wystawionym nad dziedzińcu kościoła św. Piotra. Następnie, Górę Tabor, skąd wyruszyliśmy do Jordanii.

Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (23 sierpnia) i wyjaśnienia ks. profesora na temat umiejętnie przeprowadzonego przez propagandę nazistowską procesu, który doprowadził do zmiany postrzegania przez Żydów Polski jako kraju POLIN, czyli miejsca upragnionego odpoczynku („po lin” w języku jidysz znaczy „tutaj spocznij”, ale także znaczy Polska) po przeklętą ziemię shoah, a więc miejsce kaźni, w której swój udział mają rzekomo Polacy.

W Jordanii odwiedziliśmy następujące miasta: Pella, które dało schronienie chrześcijanom podczas wojny żydowskiej w latach 66-73, Jarash ze zdumiewająco dobrze zachowanym miastem rzymskim, stolicę kraju Amman, Górę Nebo, skąd Mojżesz ujrzał Ziemię Obiecaną, do której nigdy nie dotarł, Madaba ze słynną mapą Palestyny z V w. Miasto w skałach – Petrę oraz Aqabę, na wybrzeżu Morza Czerwonego, tuż przy granicy z Izraelem, skąd widać Egipt i Arabię Saudyjską. Na całym jordańskim odcinku naszej pielgrzymki towarzyszył nam polskojęzyczny przewodnik, Syryjczyk, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz umundurowany oficer policji narodowej, który osłaniał nas podczas wchodzenia czy wychodzenia z autokaru, czy też „udrażniał” drogę przejazdu naszego autokaru, zablokowaną przez dość swobodnie parkujących kierowców.

Po powrocie do Jerozolimy modliliśmy się w najważniejszych sanktuariach chrześcijaństwa: w Wieczerniku, kościele Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na górze Syjon, w kościele Gallicantu („gdzie kur zapiał” po zdradzie Piotra) zbudowanym na terenie pałacu Kajfasza, gdzie wydano wyrok śmierci na Jezusa.

Podczas Mszy św. we franciszkańskim kościele „przy Wieczerniku”, 30 sierpnia, której przewodniczył przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki z wielkim wzruszeniem odnowiliśmy przyrzeczenia kapłańskie. Tego samego dnia odprawiliśmy Drogę Krzyżową na uliczkach Jerozolimy, zakończoną w bazylice Grobu Pańskiego, gdzie następnego dnia odprawiliśmy Mszę św. W ostatnim dniu przed wyjazdem Msza św. była sprawowana w Betanii, w kościele Wskrzeszenia Łazarza, po czym odwiedziliśmy prawosławny klasztor św. Jerzego na pustyni Judzkiej, miejsce chrztu Jezusa w Jordanie, Qumran, Morze Martwe, wreszcie najstarsze miasto świata – Jerycho, na obrzeżach którego spojrzeliśmy na Górę Kuszenia Jezusa.

27 sierpnia w hotelu w Ammanie zasłabł ks. Tomasz Dzida. Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy w szpitalu, tuż obok naszego hotelu. Tam najpierw rozpoznano u niego zawał serca, po czym stwierdzono, że ks. Tomasz doznał wylewu krwi do mózgu, który niestety powtórzył się wprowadzając go w stan nieprzytomności, który trwał ponad tydzień. Przy chorym czuwali ks. prowincjał Paweł Bandurski oraz ks. Tomasz Ludwicki, zapewniając mu konieczną opiekę. Pozostali księża nieustannie modlili się o jego powrót do zdrowia. Ks. Tomasz Dzida zmarł w Ammanie, 5 września 2016.

Wieczorem, ostatniego dnia pobytu w Ziemi Świętej złożyliśmy życzenia ks. Jerzemu Frydrychowi, który obchodził urodziny.


zdjęcia z pielgrzymki: http://www.tchr.us/?art_id=2251

tekst i zdjęcia
ks. Waldemar Matusiak SChrKazania wygłoszone przez ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.  

Odsłon: 1986