DOM PROWINCJALNY - 2010

 

STYCZEŃ, 2010

 

4-5 stycznia – Ks. prowincjał odwiedził ks. Gerarda Grupczyńskiego, duszpasterza Polonii w Las Vegas. Ks. Gerry jest wikariuszem w amerykańskiej parafii św. Antoniego oraz posługuje Polakom. W weekendowych Mszach świętych uczestniczy około dwustu naszych rodaków.

 

7-8 stycznia – Ks. generał oraz ks. prowincjał odwiedzili parafię pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles. Tam też spotykali się z radą parafialną oraz komisją finansową. Rozmowy dotyczyły projektu renowacji kościoła.

 

10 stycznia – Ks. generał wraz z ks. prowincjałem wzięli udział w poświęceniu przebudowanej plebanii w polskiej misji duszpasterskiej pw. św. Maksymiliana Kolbego w San Diego, gdzie proboszczem jest ks. Jerzy Frydrych. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Robert Brom, który wziął również udział w uroczystym obiedzie przygotowanym z okazji poświęcenia plebanii. W tym też dniu ks. generał wraz, z ks. prowincjałem przeprowadzili wizytację kanoniczną, w czasie, której spotkali się z przedstawicielami rady parafialnej.

 

12–14 stycznia – Współbracia z zachodniego wybrzeża spotykali się na modlitwie w parafii pw. św. Stanisława w Portland, gdzie proboszczem jest ks. Tadeusz Rusnak. Dniowi skupienia przewodniczył ks. prowincjał.

 

16-23 stycznia – Ks. prowincjał przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix, gdzie proboszczem jest ks. Eugeniusz Bolda. Podczas wizyty ks. prowincjał spotkał się z wikariuszem generalnym diecezji z radą parafialną, siostrami Misjonarkami oraz przedstawicielami różnych środowisk parafialnych.

 

20 i 22 stycznia – Spotkanie rady prowincji.

 

26 stycznia – Ks. prowincjał spotkał się z ordynariuszem diecezji Joliet ks. biskupem Peterem Sartainem. Tematem spotkania było utworzenie w Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard diecezjalnego sanktuarium.

 

LUTY, 2010

 

3 lutego – Wieczorem w domu prowincji spotkała się z ks. prowincjałem wspólnota małżeństw, która zawiązała się po rekolekcjach dla małżeństw przeprowadzonych rok wcześniej przez prowincjała.

 

7 lutego – W domu prowincji odbyło się spotkanie wspólnoty modlitwy wstawienniczej za księży chrystusowców posługujących w na kontynencie północnoamerykańskim. Spotkanie poprowadził ks. prowincjał.

 

8 lutego – Odbyło się spotkanie rady prowincji.

 

13–14 lutego – Na zaproszenie ks. Sławomira Murawki, proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights, ks. prowincjał uczestniczył w niedzielnej Liturgii i głosił homilie.

 

15 lutego – Ks. prowincjał poprowadził dzień skupienia dla współbraci posługujących w metropolii Detroit. Spotkanie odbyło się w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights. Wieczorem natomiast zgromadzona wspólnota księży celebrowała 93. Rocznicę urodzin ks. Konrada Urbanowskiego, najstarszego chrystusowca w naszej prowincji. Ks. Konrad obchodził też w tym dniu swoje imieniny.

 

16 lutego – Ks. Rafał Dyguła, wikariusz w Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard obchodził swoje urodziny, w których wziął również udział ks. prowincjał.

 

17 lutego – W liturgii Środy Popielcowej ks. prowincjał uczestniczył w Milwaukee w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, gdzie proboszczem jest ks. Andrzej Galant. Eucharystii przewodniczył nowy ordynariusz arcybiskup Jerome E. Listecki.

 

21 lutego – Ks. prowincjał uczestniczył w jubileuszu Misji Trójcy Świętej w Chicago, gdzie dyrektorem misji jest ks. Andrzej Maślejak. Prowincjał przewodniczył Mszy św. oraz wygłosił okolicznościową homilię, podkreślając rolę, jaką spełnia polska misja duszpasterska od 22 lat istnienia.

 

23 lutego – Na zaproszenie ks. prałata John’a McSweeny’ego, proboszcza parafii św. Mateusza w Charlotte w Północnej Karolinie, ks. prowincjał udał się do tej parafii na tzw. oględziny. W spotkaniu z proboszczem została poruszona kwestia ewentualnej obecności Chrystusowców w tej parafii i objęcia przez nich polskiego duszpasterstwa. O tym też ks. prowincjał rozmawiał telefonicznie z ordynariuszem diecezji ks. biskupem Peterem Jugis’em.

 

26 -28 lutego – Ks. prowincjał prowadził wielkopostne rekolekcje w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix.

 

MARZEC, 2010

 

1 marca – ks. prowincjał spotkał się w Las Vegas z ordynariuszem diecezji ks. biskupem Joseph’em A. Pepe’em. Rozmawiano o perspektywach polskiego duszpasterstwa.

 

4 marca – Pierwszy czwartek miesiąca. Ks. prowincjał przewodniczył Eucharystii oraz poprowadził „Godzinę Świętą” w misji Miłosierdzia Bożego w Lombard. Ten dzień jest zadedykowany w tej wspólnocie na modlitwę o powołania do Towarzystwa Chrystusowego.

 

5 marca – Pierwszy piątek miesiąca. Ks. prowincjał pomagał w spowiedzi w parafii św. Błażeja w Summit. Za polskie duszpasterstwo jest tutaj odpowiedzialny ks. Ryszard Czerniak.

 

8 marca – Ks. Andrzej Galant z parafii św. Maksymiliana Kolbe w Milwaukee przywiózł na rozmowę z ks. prowincjałem kandydata pragnącego wstąpić do naszego zgromadzenia.

 

9 marca – Dzień skupienia dla chrystusowców posługujących w metropolii Chicago. Kilkunastu księży poprowadził w modlitwie ks. prowincjał.

 

10 marca - Wieczorem w domu prowincji ks. prowincjał gościł wspólnotę małżeństw, która zawiązała się po rekolekcjach dla małżeństw przeprowadzonych rok wcześniej przez prowincjała.

 

17 marca – We wspólny obiedzie w domu prof. Ks. A. Woźnickiego w San Francisco wziął udział ks. prowincjał oraz kapłani chrystusowcy z San Jose. 

 

18–21 marca – Na zaproszenie ks. Tadeusza Winnickiego, proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego w San Francisco, ks. prowincjał poprowadził wielkopostne rekolekcje.

 

22 marca – W kościele św. Katarzyny w Glenview, ks. prowincjał poprowadził drogę krzyżową dla grupy polonijnej

 

23 marca – Odbyło się spotkanie rady prowincji.

 

28 marca – 2 kwietnia - Ks. prowincjał pomagał w spowiedzi oraz uczestniczył w liturgii Wielkiego Tygodnia w misji Miłosierdzia Bożego w Lombard.

 

 

KWIECIEŃ, 2010

 

4 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ks. prowincjał przewodniczył rezurekcji w misji Miłosierdzia Bożego w Lombard. Po Mszy św. kapłani spotkali się na wielkanocnym śniadaniu w domu prowincji.

 

5 kwietnia – W drugi dzień świąt księża chrystusowcy posługujący w metropolii Chicago spotkali się w domu prowincji na spotkaniu wielkanocnym.

 

10 kwietnia – Na zaproszenie dyrektora misji Świętej Trójcy w Chicago, ks. prowincjał wygłosił konferencje na temat Miłosierdzia Bożego oraz przewodniczył Eucharystii. Spotkanie zorganizowała wspólnota Rycerzy Miłosierdzia Bożego.

 

11 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego. W tym dniu ks. prowincjał celebrował Eucharystię o godz. 3:00 po południu w kościele św. Katarzyny w Glenview. W Eucharystii uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

 

12–16 kwietnia – Rekolekcje dla księży chrystusowców w tym roku prowadził ks. bp Joseph Grech z Australii. Początek rekolekcji przypadł na poniedziałek 12 kwietnia. Wieczorem księża pod przewodnictwem biskupa koncelebrowali Mszę św. w kościele Miłosierdzia Bożego w Lombard, a następnie spotkali się na kolacji w domu prowincji. Ćwiczenia duchowne odbywały się w ośrodku rekolekcyjnym Mundelain.

 

14 kwietnia – Ks. generał przyjechał do ośrodka rekolekcyjnego w Mundelain na spotkanie z księżmi chrystusowcami. Podczas wieczornego spotkania podzielił się wiadomościami z życia Towarzystwa.

 

16–17 i 19 kwietnia – VII Kapituła prowincjalna, której tematem było: „Aktualność misji i jakość posługi w prowincji w kontekście Roku Kapłańskiego”, obradowała w domu prowincji w Lombard. Delegatem przełożonego generalnego był ks. Tadeusz Kłapkowski.

 

18 kwietnia – Ks. prowincjał przewodniczy Mszy św. i wygłosił Słowo Boże w kościele Świętej Trójcy w Chicago.

 

21 kwietnia - Wieczorem w domu prowincji odbyło się kolejne spotkanie z prowincjałem wspólnoty małżeństw.

 

22 kwietnia – W siedzibie dystryktu DuPage odbyło się tzw. „public hearing”, dotyczące problemu parkingu przy kościele Miłosierdzia Bożego w Lombard. W spotkaniu oprócz ks. prowincjała wziął udział proboszcz ks. Adam Bobola. Naszą wspólnotę reprezentował prawnik, który przedstawił propozycję rozwiązania kwestii parkingu. Głos zabierali mieszkańcy osiedla, którzy w przytłaczającej większość zgłaszali swoje obiekcje i zastrzeżenia, co do funkcjonowania kościoła w ich sąsiedztwie.

 

29 kwietnia – W domu prowincji obchodziliśmy imieniny ks. Zygmunta Ostrowskiego.      

 

MAJ, 2010   

 

1–2 maja – Ks. prowincjał udał się z wizytą do Phoenix, gdzie w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej głosił weekendowe homilie oraz przewodniczył Mszy św. o godz. 11:00.

 

2 maja – W parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix odbył się koncert Piotra Rubika „Santo subito”. Kompozytor wraz z chórem i orkiestrą z polski w piękny sposób opowiedział historię życia Sługi Bożego Jana Pawła II. Na koncercie obecny był ordynariusz diecezji bp Thomas J. Olmsted oraz ks. prowincjał. Kościół, w którym odbył się koncert, wypełniony był po brzegi.

 

3-4 maja – Ks. prowincjał odwiedził ks. Marka Ciesielskiego, proboszcza w parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles. Tam też przewodniczył Mszy św. w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.

 

4–6 – Na zaproszenie ks. Gerarda Grupczyńskiego z Las Vegas, ks. prowincjał odwiedził tamtejszą wspólnotę.

 

8–9 maja – Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix, gdzie proboszczem jest ks. Eugeniusz Bolda obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia oraz jubileusz 10-lecia powstania polskiej szkoły sobotniej. Mszy św. o godz. 5:00 po południu w sobotę przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Thomas J. Olmsted. Eucharystię współkoncelebrował ks. prowincjał oraz ks. proboszcz. Po Mszy św. zaproszeni goście wzięli udział w bankiecie.

 

23–24 maja – Podczas urlopu, który ks. prowincjał spędził w Polsce, odwiedził dom główny Towarzystwa w Poznaniu oraz w Puszczykowie spotkał się z ks. generałem i ks. Zbigniewem Olbrysiem, niegdyś członkiem prowincji północnoamerykańskiej.

 

CZERWIEC, 2010

 

7–12czerwca – Zakończenie Roku Kapłańskiego w Rzymie. Ks. prowincjał wraz z dwoma współbraćmi z prowincji: ks. Markiem Ciesielskim oraz ks. Waldemarem Matusiakiem wzięli udział w spotkaniach na zakończenie Roku Kapłańskiego. Kilkanaście tysięcy kapłanów z całego świata, podzielonych na kilka grup językowych, miało okazję przyjrzeć się na nowo swojemu powołaniu.

 

13 czerwca – W domu prowincji spotkała się wspólnota modlitwy wstawienniczej za chrystusowców posługujących na kontynencie Północnoamerykańskim. Eucharystii oraz spotkaniu formacyjnemu przewodniczył ks. prowincjał.

 

19–20 czerwca – W kościele Świętej Trójcy w Chicago ks. prowincjał udzielił sakramentu chrztu i asystował przy zawarciu sakramentu małżeństwa.

 

22 czerwca – Ingres ks. bpa Thomasa Paprockiego do katedry w Springfield. W uroczystości wziął udział ks. prowincjał.

 

29 czerwca – W godzinach porannych ks. prowincjał udzielił wywiadu diecezjalnej gazecie „Katolik”, a wieczorem wraz ze współbraćmi obchodził uroczystość Piotra i Pawła. W tym dniu ks. prowincjał obchodzi swoje imieniny.

 

LIPIEC, 2010

 

8 lipca – Dom prowincjalny odwiedził ks. Andrzej Galant.

 

13 lipca – Dom prowincjalny odwiedził rektor naszego seminarium ks. Bogdan Molenda.

 

SIERPIEŃ, 2010

 

1 sierpnia - W domu prowincji spotkała się wspólnota modlitwy wstawienniczej za chrystusowców posługujących na kontynencie północnoamerykańskim. Eucharystii oraz spotkaniu formacyjnemu przewodniczył ks. prowincjał.

7 sierpnia – XXIII piesza pielgrzymka z Chicago do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Merrillville w stanie Indiana. Ponad pięciotysięczna rzesza pielgrzymów wyruszyła pod hasłem: "Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję". Eucharystii w kościele św. Michała w Chicago, która rozpoczęła pielgrzymowanie, przewodniczył ordynariusz Miami ks. abp Thomas Wenski. Mszę św. współkoncelebrowali chrystusowcy. Po Eucharystii ks. prowincjał pożegnał współbraci, którzy wyruszyli na pielgrzymi szlak (46 kilometrów) wraz z licznymi parafianami z naszych wspólnot. W pielgrzymce wziął udział kleryk Dariusz Pazdan. 

8 sierpnia - W kościele Świętej Trójcy w Chicago ks. prowincjał udzielił sakramentu chrztu.

 

9–13 sierpnia – Ks. prowincjał wziął udział w konferencji amerykańskich egzorcystów w diecezjalnym seminarium w Mundelain. W czwartek 12 sierpnia Eucharystii przewodniczył ordynariusz archidiecezji Chicago kard. Francis George, OMI.

 

11 sierpnia – Spotkanie rady prowincji.

 

13 sierpnia – Spotkanie z adwokatem prowadzącym sprawę naszego parkingu przy kościele Miłosierdzia Bożego w Lombard. W spotkaniu wziął udział ks. prowincjał oraz ks. proboszcz.

 

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Na zaproszenie oo. cystersów z Willow Springs, ks. prowincjał przewodniczył Mszy św. oraz wygłosił homilię, w której podkreślił osobę św. Bernarda i jego zaufanie do Matki Bożej.

 

21–22 sierpnia – Ks. Adam Bobola dotychczasowy proboszcz kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard pożegnał się z parafianami. Ks. prowincjał podczas Mszy św. podziękował ks. Adamowi za jego pracę i życzył Bożego błogosławieństwa w nowym miejscu posługi w Toronto w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

28–29 sierpnia – Powitanie nowego proboszcza w misji Miłosierdzia Bożego w Lombard, ks. Tadeusza Winnickiego. Ks. prowincjał podczas Mszy św. powitał nowego proboszcza.

 

WRZESIEŃ, 2010

5 września – Jubileusz w Atlancie. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył pasterz archidiecezji Atlanta ks. abp Wilton Gregory, współkoncelebrowali: prowincjał ks. P. Bandurski, kapelan apostolatu ks. Piotr Nowacki oraz poprzedni duszpasterz Polaków ks. Marek Cieśla.

6–10 września - W tych dniach członkowie prowincji spotkali się w Washington, MI. Na „study days”. Spotkanie prowadził ks. dr hab. Jan Perszon, profesor i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat tegorocznego spotkania: "Kościół wczoraj i dziś".

8 września – Spotkanie rady prowincji.

10–12 września – Wizytacja w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights. Kardynał John F. Dearden, 15 sierpnia 1979, powołał do życia Polską Misję Pastoralną. Konsekracji wybudowanej świątyni dokonał 29 sierpnia 1982 r. abp Edmund Szoka. Tę wspólnotę parafialną, której proboszczem jest ks. Sławomir Murawka, wizytował w tych dniach prowincjał ks. Paweł Bandurski. 

17 września – W domu prowincji w Lombard ks. prowincjał spotkał się dyrektorem Fundacji Jana Pawła II w Rzymie o. Krzysztofem Wieliczko.

17–19 września - Pod hasłem "Jezus żyje", w kościele Świętej Trójcy w Chicago odbyło się II charyzmatyczne forum polonijne, w którym wziął również udział ks. prowincjał. Prowadził je franciszkanin o. Józef Witko.

20–24 września – Dom prowincjalny odwiedza ks. Zbigniew Pajdak z Australii.

23 września – Współbracia z ks. prowincjałem na czele spotykają się na plebanii parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, aby uczcić imieniny ks. Tomasza Ludwickiego.

 

26 września – O. Leon Knabit przebywał w kościele Świętej Trójcy w Chicago. Na zaproszenie dyrektora ks. Andrzeja Maślejaka, ks. prowincjał przewodniczył Mszy św. o g. 10:30 rano a o. Leon wygłosił homilię.

 

27 września – Ks. prowincjał wraz z ks. ekonomem wziął udział w spotkaniu braterskim u ojców werbistów w Techny.

 

PAŹDZIERNIK, 2010

1–3 października – Wizytacja w Baltimore. Początki etnicznej parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Baltimore w stanie Maryland sięgają końca dziewiętnastego stulecia, kiedy to polska wspólnota znalazła miejsce liturgicznych spotkań w poprotestanckim kościele. W 1927 roku Polacy wybudowali obecną świątynię, która dzisiaj jest również archidiecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W tych dniach z wizytą we wspólnocie, którą prowadzi ks. Zdzisław Nawrocki, przebywał prowincjał ks. Paweł Bandurski.

5 października – Wyżsi przełożeni zakonni odbyli spotkanie z biskupem Joliet J. Peterem Sartainem. Podczas spotkania poruszono m. in. sprawę wizytacji apostolskiej instytutów żeńskich oraz aktualność charyzmatów poszczególnych wspólnot zakonnych. W spotkaniu wziął udział prowincjał ks. Paweł Bandurski. Przełożeni podziękowali też ks. biskupowi za dotychczasową współpracę, albowiem został on mianowany nowym arcybiskupem archidiecezji Seattle, WA.

9–12 października - W niedzielę 10 października parafia pw. św. Małgorzaty Szkockiej w Seattle rozpoczęła obchody stulecia swojego istnienia. W tym też dniu święcenia diakonatu przyjął Michał Wagner. A więc wspomnienia i nadzieja... W takim duchu przebiegały uroczystości. Eucharystii rozpoczynającej Rok Jubileuszowy przewodniczył ks. abp Alexander Brunett. On też udzielił święceń diakonatu. Uczestników liturgii powitał proboszcz parafii ks. Stanisław Michałek. Oprócz księży diecezjalnych w uroczystości wziął udział prowincjał ks. Paweł Bandurski oraz ekonom ks. Zygmunt Ostrowski. Historia tego malowniczo położonego kościoła, w którym miejsce modlitwy znaleźli Polacy jest niezwykła. Rozpoczęło się od misji, później powstał kościół, który przeniesiono po kilku latach o jedną przecznicę. Polskie duszpasterstwo rozpoczął ks. Mieczysławem Szwej, który odprawiał Msze św. po polsku w pobliskiej Tacomie. W 1992 r. Polacy otrzymali kościół, w którym mogli się modlić. Duszpasterstwo polskie w kościele św. Katarzyny prowadził śp. ks. Józef Calik. Obecny proboszcz ks. Stanisław Michałek jest duszpasterzem amerykańskiej i polskiej wspólnoty. Wspaniale odrestaurowany kościół, założona sala pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, pomnik katyński i w projekcie pomnik Jana Pawła II, to tylko zewnętrzne oznaki głębokiej wiary gromadzącej się tu wspólnoty.

13 października – Ks. Robert Nalepka wikariusz w misji Świętej Trójcy w Chicago obchodził swoje urodziny. Ks. prowincjał wraz ze współbraćmi odwiedził jubilata.

17 października - W domu prowincji spotkała się wspólnota modlitwy wstawienniczej za chrystusowców. Eucharystii oraz spotkaniu formacyjnemu przewodniczył ks. prowincjał.

18–27 października – Ks. prowincjał oraz proboszcz ks. Tadeusz Winnicki udali się z wizytą do Brazylii. Zostali zaproszeni przez założycieli wspólnoty “Przymierze miłosierdzia”. Charyzmatem wspólnoty jest posługa wobec najuboższych.

28 października – Współbracia posługujący w okolicznych parafiach archidiecezji Chicago, diecezji Joliet i Milwaukee spotkali się na dniu skupienia w domu prowincjalnym w Lombard. W tym też dniu swoje imieniny obchodzili współbracia noszący imię patrona św. Judy Tadeusza. Kolejną rocznicę urodzin obchodził ks. Hubert Zasada. Podczas spotkania ks. prowincjał przywitał przybyłego do posługi w naszej prowincji ks. Michała Skibę SChr, który będzie pełnił obowiązki wikariusza w misji duszpasterskiej pw. Bożego Miłosierdzia w Lombard.

30–31 października – Piotr Rubik z Santo Subito w Phoenix. Pod takim wezwaniem odbył się, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix, koncert zadedykowany Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Kompozytor Piotr Rubik wraz z orkiestrą symfoniczną z Jeleniej Góry oraz wrocławskim chórem akademickim "Gaudium" wykonał wspaniały koncert, promując w ten sposób swoją najnowszą płytę poświęconą Janowi Pawłowi II. To wydarzenie zgromadziło w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ponad pięćset osób. W koncercie wziął udział ordynariusz diecezji Phoenix ks. bp Thomas Olmsted oraz prowincjał ks. Paweł Bandurski. 

LISTOPAD, 2010

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych ks. prowincjał spędził w parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles. O godz. 7: 00 wieczorem ks. prowincjał wraz z proboszczem ks. Rafałem Dygułą koncelebrował Eucharystię.

2 listopada - Od dwóch lat chrystusowcy prowadzą polskie duszpasterstwo w Las Vegas.  We wtorek 2 listopada odbyło się spotkanie, w którym wziął udział ordynariusz diecezji Las Vegas ks. bp Joseph Pepe, wikariusz generalny ks. Kevin McAuliffe, prowincjał ks. Paweł Bandurski oraz ks. Gerard Grupczyński. Rozmawiano o perspektywach obecności chrystusowców w diecezji oraz o polskim duszpasterstwie.

5–7 listopada - Od 1989 roku chrystusowcy prowadzą duszpasterstwo w "krzemowej dolinie".  Polską misję duszpasterską pw. św. Brata Alberta w San José, której proboszczem jest ks. Andrzej Sałapata, odwiedził w dniach prowincjał ks. Paweł Bandurski. Historia tej wspólnoty jest niezwykle ciekawa: najpierw wielkie pragnienia posiadania własnego kościoła, później zakup ziemi, następnie wieloletnie oczekiwanie, aż w końcu budowa własnego ośrodka duszpasterskiego. To wszystko dokonało się dzięki ogromnej cierpliwości i zaangażowaniu pokoleń parafian,  kapłanów i sióstr zakonnych.

8 listopada - W poniedziałek ks. prowincjał wraz z ks. Tadeuszem Rusnakiem, proboszczem parafii pw. Narodzenia Pańskiego w San Francisco oraz ks. Andrzejem Sałapatą proboszczem misji pw. św. Brata Alberta, odwiedzili ks. Andrzeja Woźnickiego.

13–14 listopada – Na zaproszenie ks. Adama Boboli proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Toronto, ks. prowincjał odwiedził tę parafię oraz wygłosił homilie podczas niedzielnych Mszy świętych.

15 listopada – Ks. Prowincjał poprowadził dzień skupienia dla współbraci pracujących w metropolii Toronto. Księża spotkali się w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Guelph, gdzie proboszczem jest ks. Jacek Walkiewicz.

11 listopada - W kościele Miłosierdzia Bożego w Lombard w 72. rocznicę odzyskania niepodległości,  Polonia modliła się w intencji Ojczyzny. Uczestników liturgii, licznie zebranych kapłanów oraz wiernych,  przywitał proboszcz Misji Miłosierdzia Bożego ks. Tadeusz Winnicki.  Eucharystii przewodniczył prowincjał ks. Paweł Bandurski.

16 – 21 listopada - W uroczystość Chrystusa Króla, tytularne święto Chrystusowców, parafia pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, gdzie proboszczem jest ks. Czesław Rybacki, była świadkiem poświęcenia witraży. Uroczystości przewodniczył pasterz diecezji Calgary ks. bp Frederic Henry. Mszę św. koncelebrowali prowincjał ks. Paweł Bandurski, ekonom ks. Zygmunt Ostrowski, proboszcz ks. Czesław Rybacki oraz wikariusz ks. Robert Będziński. Natomiast ks. Józef Furman wraz z wyżej wspomnianymi kapłanami wziął udział w bankiecie przygotowanym z tej okazji. Uroczystość została poprzedzona triduum, które poprowadził ks. Zygmunt Ostrowski. Każdy z poszczególnych dni był zadedykowany Sługom Bożym: Janowi Pawłowi II, kardynałowi Augustowi Hlondowi oraz o. Ignacemu Posadzemu. W sam dzień uroczystości parafia została zawierzona Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

17 listopada – Spotkanie rady prowincji.

24 listopada – Ks. prowincjał wziął udział w urodzinach s. Barbary Kosińskiej MChr. Spotkanie urodzinowe odbyło się w konwencie Sióstr Misjonarek przy parafii św. Konstancji w Chicago.

25 listopada – Dzień Dziękczynienia. Na zaproszenie ks. prowincjała współbracia z metropolii Chicago spotkali się w domu prowincji na wspólnych nieszporach, a następnie razem spożyli obiad.

28 listopada - W domu prowincji spotkała się wspólnota modlitwy wstawienniczej za chrystusowców.

2 grudnia - Współbracia posługujący w metropolii Detroit spotkali się na wspólnej modlitwie w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights, MI. Gospodarzem spotkania był proboszcz parafii ks. Sławomir Murawka. Modlitwie przewodniczył ks. prowincjał.

GRUDZIEŃ, 2010

4 grudnia – Klub studencki Zagłoba", który skupia ok. 200 polskich studentów, na uniwersytecie w Champaigne, IL,  zorganizował przedświąteczne spotkanie. Najpierw studenci skorzystali z sakramentu pokuty, później uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył prowincjał ks. Paweł Bandurski, a następnie spotkali się w sali na posiłku.

6 grudnia – Współbracia z metropolii Chicago spotkali się w domu prowincjalnym w Lombard na dniu skupienia. Spotkaniu przewodniczył ks. prowincjał. Wieczorem natomiast ks. prowincjał wraz z innymi chrystusowcami oraz księżmi polonijnymi wziął udział w polskim konsulacie w przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym przez Konsula Generalnego Zygmunta Matynię.

10–12 grudnia – Na zaproszenie ks. Leszka Wedziuka, administratora parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston, ks. prowincjał wygłosił adwentowe rekolekcje.

13 grudnia – Ks. prowincjał wraz z innymi księżmi za pomocą lokalnej telewizji przekazał środowisku polonijnemu świąteczne życzenia.

16 – 19 grudnia – Rekolekcje adwentowe w parafii pw. św. Fabiana w Bridgeview. Ks. prowincjał prowadził rekolekcje dla wszystkich grup wiekowych dzieci oraz dorosłych. W ćwiczeniach duchownych wzięło udział ok. 2000 wiernych.

20 grudnia – Ks. prowincjał pomagał w spowiedzi w misji Miłosierdzia Bożego w Lombard.

24 grudnia – Na zaproszenie ks. prowincjała w wieczerzy wigilijnej w domu prowincji spotykali się współbracia oraz siostry Misjonarki z misji Miłosierdzia Bożego w Lombard. W wieczerzy wziął też udział gość z Polski ks. Zbigniew Rakiej.

25 grudnia – Pasterka w Lombard. Ks. prowincjał przewodniczy Eucharystii, a homilię głosi proboszcz misji Miłosierdzia Bożego ks. Tadeusz Winnicki.

Odsłon: 2320