MISJA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W CHICAGO

 

STYCZEŃ, 2010
3 stycznia –Objawienie Pańskie. Na każdej Mszy św. zostały poświęcone kadzidło i kreda, którą nasi parafianie oznaczyli drzwi swoich domów.
10 stycznia - Opłatek parafialny.Przygotowany przez rodziców ministrantów po Mszy św. o godz.1.00 po poludniu. Najpierw zostały przedstawione jasełka przygotowane przez Panią Ewę Bielańską i dzieci uczące się w szkole sobotniej w konsulacie, a kolędy wykonywały dzieci ze scholi „Dzieci Pana Boga”. Po łamaniu się opłatkiem i życzeniach wszyscy zasiedli do bogato zastawionych stołów, aby razem spożyć posiłek. Dochód z obiadu został przeznaczony na fundusz ministrancki oraz na windę w kościele.
24 stycznia- Parafialny koncert kolęd.Po Mszy św. o godz. 4.00 po południu odbył się koncert kolęd w wykonaniu wszystkich naszych grup muzycznych działających przy naszej parafii a więc: Orkiestra dęta „Trójcowo”, Zespół charyzmatyczny „Vox Domini”, Chór parafialny „Śpiewajmy Panu”, Schola dziecięca „Dzieci Pana Boga” oraz zespół pieśni i tańca „Lajkonik”. Wszystko to odbyło się pod kierunkiem ks. Roberta Nalepki i pana organisty Piotra Dymona. Na koniec wszyscy razem przy akompaniamencie organów zaśpiewali wspólnie kolędę. Wielkie bogactwo i potencjał muzyczny naszej parafii oraz poziom muzyczny prezentowanych kolęd przez zespoły nie uszedł uwagi wszystkich uczestniczących w tym pięknym wieczorze.
31 stycznia - Koncert  ZPiT  Lajkonik. 30 i 31 stycznia odbyły się koncerty zespołu Lajkonik w Vittum Theater w Chicago. Sala na obu koncertach była cała wypełniona. Wspaniałe koncerty przybliżyły wszystkim klimat Bożego Narodzenia oraz piękne zwyczaje związane z naszą polską tradycją przeżywania tego święta. Trzeba tutaj dodać, że członkowie Lajkonika (ok.120 osób) należą do naszej parafii, od czterolatków aż do dorosłych.
LUTY, 2010
14 lutego - Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorych. Z okazji Światowego Dnia Chorych zostało odprawione w naszym kościele specjalne nabożeństwo w intencji chorych. Modlitwy rozpoczęły się Godziną Miłosierdzia o godzinie trzeciej, którą poprowadził ks. Robert. O godz. 4 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem księdza proboszcza w intencji chorych z naszej parafii, którzy przyjęli Sakrament Chorych. Oprawę muzyczną przygotował nasz zespół „Vox Domini”.
16 lutego – Do naszej wspólnoty przybył ks. Tadeusz Baniowski, który wcześniej pracował w Chociwlu w Polsce. Cieszymy się bardzo z tak cennej pomocy dla naszej Misji. Ks. Tadeusz w Środę Popielcową na rozpoczęcie Wielkiego Postu wygłosił kazania w naszym kościele. Życzymy zdrowia i wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej na Trójcowie.
 
21 lutego –22. rocznica powstania Misji na Trójcowie. W lutym 1988 roku na Trójcowie Księżą Chrystusowcy objęli posługę duszpasterską. Pierwszym proboszczem został ks. Władysław Gowin, były prowincjał. 21 lutego w niedzielę z tej okazji odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Pawła Bandurskiego – prowincjała chrystusowców w Ameryce Północnej. Została też poświęcona winda w naszym kościele, aby ludzie niepełnosprawni mieli swobodny dostęp do naszego kościoła.
MARZEC, 2010
12 marca -Misterium Męki Pańskiej na Trójcowie.Grupa teatralno–modlitewna z parafii św. Jacka wystąpiła z przedstawieniem Misterium Męki Pańskiej w naszym kościele. Przedstawienie przygotowane z wielkim rozmachem robi ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. Szkoda tylko, że niezbyt duża liczba wiernych w tym uczestniczyła, bo odbywało się to po Mszy św. o godz. 4.00 po południu.
 
19 marca -Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. 19 marca w uroczystość św. Józefa rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii, które wygłosił ks. Stanisław Ormanty z Poznania. Rekolekcjonista w stylu sobie właściwym starał się poruszyć serca wiernych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Na zakończenie rekolekcji w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego grupa ponad 40 osób z naszej parafii dokonała aktu osobistego zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi, według Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort. Przez 33 dni indywidualnie przygotowywali się do tego Aktu Zawierzenia Maryi według ściśle wyznaczonego „programu” na każdy dzień. Bogu niech będą dzięki za ich trud i poświęcenie.
 
21 marca -VIII Polonijny Dzień Świętości Życia. Tym razem w naszej parafii Świętej Trójcy był obchodzony Polonijny Dzień Świętości Życia pod przewodnictwem ks. bpa Tomasza Paprockiego. Z naszej parafii 230 osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego, która polega na odmawianiu przez 9 miesięcy dziesiątki różańca świętego w tej intencji oraz stosownej modlitwy. Dzieło to zakończy się w Boże Narodzenie. Cieszymy się bardzo, że tak wielka liczba osób podjęła się ratowania dzieci poczętych. W sali pod kościołem została zorganizowana wystawa Pro Life pt. Odyseja Nienarodzonego.
 
28 marca -Parafialna Droga Krzyżowa ulicami miasta. Tradycyjnie, jak co roku w Niedzielę Palmową idziemy na Drogę Krzyżową ulicami miasta. Mimo, że pogoda była fatalna to jednak uczestników było bardzo dużo. Poszczególne stacje drogi krzyżowej przygotowały grupy i stany działające przy naszej parafii.
 
KWIECIEŃ, 2010
3 kwietnia -Święconka na Trójcowie. Z całego Triduum Paschalnego, które odprawia się w sposób bardzo uroczysty w naszym kościele przy bardzo licznym udziale ministrantów, lektorów i asysty, chcemy zwrócić uwagę na święconkę, która gromadzi ogromne tłumy wiernych razem z dziećmi na tym jakże pięknym polskim zwyczaju. Rezurekcja przy ogromnym udziale wiernych z całego Chicago i dźwiękach „Wesoły nam dzień dziś nastał” naszej orkiestry „Trójcowo” odbyła się w sposób bardzo uroczysty. Obyśmy świętowali tak każdą Niedzielę, jako pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego.
 
10 kwietnia -Msza żałobna dla dzieci z Polskiej Szkoły.W sobotę rano 10 kwietnia tym razem dzieci, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w naszym kościele w intencji wszystkich, którzy tragicznie zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem wraz z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ta tragiczna informacja napełniła wielkim bólem całą społeczność polonijną w Chicago. W tym dzieci z naszej szkoły sobotniej.
 
10 kwietnia -Czuwanie w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego w naszej parafii odbyło się czuwanie przygotowane przez Rycerzy Miłosierdzia Bożego i ks. Roberta, który jest opiekunem duchowym tej grupy. Bogaty program, który został przygotowany na czuwanie został zdominowany modlitwą za poległych tragicznie pod Smoleńskiem.
 
11 kwietnia -Msza św. w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku. W katastrofie zginęło 96 osób w tym Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką, wielu posłów, senatorów, dostojników kościelnych, wojskowych, kombatantów, członków rodzin katyńskich.  Delegacja miała uczestniczyć w obchodach 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej. W dniu 11 kwietnia 2010 roku o godzinie 10:30 rano w naszym została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Ofiar katastrofy lotniczej  w Smoleńsku. W mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu RP, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Związku Narodowego Polskiego, oraz członkowie wielu Organizacji, Klubów i Związków działających na terenie Chicago. Mszy świętej przewodniczył ks. prowincjał Paweł Bandurski. 
 
11 kwietnia -Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Katynia. Uroczystości żałobne odbyły się pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu w Niles. Uczestniczyli w niej przedstawiciele grup polonijnych w Chicago i liczni wierni. Nastąpiło złożenie wieńców w hołdzie ofiarom katastrofy  samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem oraz modlitwa.

18 kwietnia - Jubileusz Scholi "Dzieci Pana Boga"- Msza św. Naszaschola „Dzieci Pana Boga” obchodzi w tym roku swój X jubileusz istnienia. Z racji na żałobę narodową program przygotowany na tę okoliczność został ograniczony do uroczystej Mszy św., na której śpiewy wykonały dzieci ze scholi. Dzieciom, ich rodzicom i prowadzącym ks. Robertowi i pani Elizie Góreckiej serdecznie gratulujemy.
 
18 kwietnia - Marsz Żałobny ulicami Chicago. W Niedzielę 18 kwietnia 2010 roku z naszego kościoła wyruszył marsz żałobny w intencji tragicznie poległych Polaków pod Smoleńskiem. Ogromne tłumy Polaków wyruszyły w kierunku katedry, w której odbyła się Msza św. za zmarłych. Wszystkie grupy z naszego kościoła uczestniczyły w swoich przepięknych strojach. Oby takie marsze już nigdy się nie powtórzyły.
 
18 kwietnia -Msza św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Msza święta odprawiona została w katedrze w Chicago o godz. 7:00 wieczorem w niedzielę, 18 kwietnia 2010 roku. Eucharystii przewodniczył kardynał Francis George, koncelebrował bp Tomasz Paprocki.  We Mszy świętej wzięli udział uczestnicy marszu żałobnego.
 
25 kwietnia– Akademia o Janie Pawle II. Akademia została przygotowana z okazji przypadającej V rocznicy śmierci Jana Pawła II. Program przedstawiły dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły imienia "Trójcy Świętej".
MAJ, 2010
1 maja -Trójcowo na Paradzie z okazji  3-go Maja.W tych uroczystościach miał uczestniczyć prezydent Polski – Lech Kaczyński. Niestety tragiczne ostatnie wydarzenia sprawiły, że uroczystość 3 Maja była tym razem obchodzona w zupełnie innej atmosferze. Jak co roku nasza parafia była bardzo licznie reprezentowana przez dzieci, młodzież i starszych, którzy należą do licznych grup działających przy naszej parafii. Najliczniej była reprezentowana Polska Szkoła Sobotnia na Trójcowie i Lajkonik.
 
8 maja -Bierzmowanie na Trójcowie.Wsobotę 8 maja o godz.16.00 w naszym kościele odbyło się bierzmowanie. Młodzież klas ósmych i kilku starszych przyjęło ten sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przy oprawie muzycznej przygotowanej przez młodzież bierzmowaną, całość przebiegła w bardzo modlitewnej atmosferze.
 
16 maja -Pierwsza Komunia Święta na Trójcowie.W ten święty niedzielny dzień dzieci z klas trzecich wraz z rodzicami i gośćmi przybyły do kościoła, aby przyjąć pierwszy raz komunię św. Dzieci przygotowane przez siostrę Renatę i panią Bielańską zebrały się przed kościołem, aby w sposób uroczysty wejść do kościoła i uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii. Śpiewy i wiersze przygotowane przez dzieci całej Uroczystości nadały piękny pierwszokomunijny klimat.
 
30 maja -Odpust Parafialny. Jubileusz 80-lecia urodzin Ojca Błażeja Karasia, OFM.
W Niedzielę Trójcy Św. – Patrona naszej parafii obchodziliśmy odpust parafialny. Uroczystości przewodniczył Ojciec Błażej Karaś, wieloletni opiekun Wspólnoty Anawim, działającej przy naszej parafii. Ojciec w tym roku obchodzi swoje 80. urodziny, dlatego ta uroczystość ma też taki jego osobisty charakter. Ojcu życzymy wielu łask od Boga na dalsze lata tej pięknej posługi.
CZERWIEC, 2010
6 czerwca -Uroczystość Bożego Ciała na Trójcowie.Jak co roku w Uroczystość Bożego Ciała po Mszy św. odbyła się piękna procesja eucharystyczna. Cztery ołtarze przygotowane przez Szkołę Polską, Lajkonik, Anawim i wspólnotę Jezus z nami wyznaczyły trasę procesji. Przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonych wiernych wraz dziećmi sypiącymi kwiatki oraz akompaniamencie naszej orkiestry całość wypadła imponująco.
 
13 czerwca -VII Festiwal Parafialny Trójcowa.W Niedzielę 13 czerwca odbył się już VII festiwal parafialny zorganizowany przez naszą parafię. U sióstr benedyktynek zgromadziliśmy się najpierw na Mszy św. a później na części artystycznej przygotowanej przez licznych naszych artystów. W dobrej atmosferze i przy dobrej muzyce odbywały się różne konkursy i prezentacje. Dochód z festiwalu jest przeznaczony na utrzymanie naszej parafii.
SIERPIEŃ, 2010
29 sierpień - Dzisiaj w naszej parafii świętowaliśmy 30-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji uroczystą Mszę Św. wraz z kilkoma kapłanami celebrował ks. bp Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar narodzin „Solidarności” i za upadek dyktatury komunistycznej w naszej ojczyźnie i w Europie i prosiliśmy Boga o zbawienie wieczne dla tych, którzy stracili życie w obronie wolnej i solidarnej Polski. We Mszy św. oprócz licznej rzeszy wiernych wzięli udział przedstawiciele organizacji polonijnych i członkowie „Solidarności” z panem Prezesem na czele.
 
W okresie wakacyjnym nasza parafia gościła licznych gości z Polski, zespoły muzyczne, kapłanów misjonarzy, siostry zakonne, których wspieraliśmy naszymi modlitwami i ofiarami. „Oby tylko Chrystus był głoszony” to zawołanie Ojca Ignacego Posadzego w sposób szczególny jest realizowane w naszej parafii w roku naszego współzałożyciela. Również ks. Robert Nalepka wraz z ojcem Błażejem Karasiem przez cały rok sprawują opiekę nad chorymi starszymi naszymi rodakami, którzy znajdują się w domu opieki w Regency.
 
WRZESIEŃ, 2010
12 września –Prof. Piotr Jaroszyński na Trójcowie.12 września gościliśmy w naszej parafii profesora Piotra Jaroszyńskiego, który uczestniczył we Mszy św., po której wygłosił wykład na temat zagrożeń wolności we współczesnym świecie. Sala pod kościołem była wypełniona Polakami z całego Chicago.
 
11 wrzesień – W tym dniu o godzinie 9:30 rano została odprawiona Masza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w naszej polskiej szkole parafialnej. We Mszy św. oprócz dużej grupy dzieci wzięli udział nauczyciele i katecheci oraz rodzice. Ks. Hubert Zasada w swojej treściwej homilii zachęcił uczniów do solidnego i wytrwałego uczenia się, a nauczycieli i katechetów do sumiennego przygotowywania się do wykładów oraz do cierpliwości i wytrwałości w tym szlachetnym, lecz niełatwym zawodzie. W tym roku szkolnym zapisało się około 400 dzieci.
 
19 wrzesień – W dniach 17-19 września przeżywaliśmy w naszej parafii „Forum Charyzmatyczne”, którego hasłem były słowa: „Jezus żyje”. Forum prowadził o. Józef Witko, franciszkanin z Krakowa. Towarzyszył mu pan Grzegorz Bacik, znawca zagadnień okultyzmu, spirytyzmu i wszelkich negatywnych wpływów demonicznych na człowieka. Pan Grzegorz Bacik jest autorem kilku książek jak np. „Zniewolenie demoniczne; okultyzm, czyściec”, „Jezusie, Synu Dawida zmiłuj się nade mną”, „Nie bój się” i inne. W czasie forum pan Grzegorz wygłosił dwie konferencje na temat: „Drogi, które nie prowadzą do Jezusa” oraz „zgubne skutki okultyzmu, magii i spirytyzmu”. W piątek, 17 –go o. Witko wygłosił kazanie na temat: „Panie nie mam człowieka, więc jak mogę być uzdrowiony”.
W sobotę, 18 września wygłosił kazanie na temat: „Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka”. W tym dniu o godz. 15: 30 o. Witko wygłosił konferencję na temat: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”.
W niedzielę 19 września na wszystkich Mszach św. głosił kazania na temat: „Jezusie Synu Dawida zmiłuj się nade mną”. W sobotę od godz. 10:00 do wieczora okazja do prywatnej adoracji Najśw. Sakramentu w kaplicy domu „Anavim”, który znajduje się obok kościoła. Każdego dnia po wieczornej Mszy św. o. Witko wraz z kapłanami modlili się o uzdrowienie duchowe i fizyczne przez nałożenie rąk. Sporo osób doznało odpocznienia w Duchu Świętym i uzdrowienia. W czasie tego Forum Charyzmatycznego skorzystali z sakramentu pojednania. Naprawdę było to wielkie przeżycie dla parafii.
 
26 wrzesień – W dniach 25-28 września przebywał w naszej parafii o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. W niedzielę na wszystkich Mszach Św. głosił kazanie, a o godz. 11:30 w Sali parafialnej wygłosił konferencję na temat: „Cywilizacja Miłości odpowiedzią na dzisiejsze zagrożenia”.
 
 
 
PAŹDZIERNIK, 2010
 
1 października – Pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej rozpoczęliśmy nabożeństwo różańcowe. Przed Mszą św. od godz. 18:30 do 21:00 czterech księży słuchało spowiedzi.
 
2 października – Pierwsza Sobota Miesiąca poświęcona wynagrodzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi, jakich doznaje od złych ludzi. O godz. 19:30 księża koncelebrowali Mszę św., a po Mszy odbyła się wewnątrz kościoła procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Wierni czciciele Matki Najśw. trzymając zapalone świece w rękach z radością śpiewali pieśń maryjną.
 
13 października – Ks. Robert Nalepka obchodzi swoje urodziny. Rano księża koncelebrowali Mszę w różnych intencjach i w intencji jubilata. Pod koniec Mszy św. księża złożyli jubilatowi życzenia urodzinowe.
 
15 października – 38 osobowa grupa parafian pod przewodnictwem ks. proboszcza i s. Renaty wyruszyli w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Na szlaku pielgrzymki był Rzym, Izrael i Egipt (góra Synaj). Pielgrzymi odwiedzili miejsca, w których Pan Jezus narodził się, nauczał, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. 25 października pielgrzymi szczęśliwe wrócili do parafii. Odtąd, na pewno chętniej będą czytać Pismo św. wspominać te miejsca, które zwiedzili.
 
23 października - W naszej parafii rozpoczął się kurs dla narzeczonych, który będzie trwał do 13 listopada. Kurs odbywa się w soboty wieczorem.
 
24 października – W hali Copernicus Center w Chicago odbył się konkurs piosenki religijnej, w którym wzięły udział chóry z różnych parafii Chicago. Naszą parafię reprezentował chór dziecięcy „Dzieci Pana Boga”, który dzięki fachowemu przygotowaniu przez ks. Roberta Nalepkę i pana organisty zdobył pierwsze miejsce i otrzymał w nagrodę puchar „Złotą Nutkę”.
 
28 października – Ks. Tadeusz Winnicki – proboszcz polskiej parafii w Lombard i ks. Tadeusz Baniowski obchodzili swoje imieniny. Z tej okazji mieliśmy dzień skupienia zakończony Mszą św. koncelebrowaną. W dniu skupienia wzięło udział 16 kapłanów Chrystusowców. O godz. 13:00 mieliśmy smaczny obiad w brazylijskiej restauracji.
 
LISTOPAD, 2010
 
3 listopada – Ks. Hubert Zasada świętował swoje imieniny. Przyjechało kilku współbraci, aby solenizantowi złożyć życzenia i razem spożyć obiad przygotowany przez siostry misjonarki.
 
7 listopada – Niedziela – o godz. 10:30 została odprawiona Msza św. koncelebrowana przez 6 księży z okazji 80. rocznicy urodzin ks. Tadeusza Baniowskiego. W czasie Mszy św. ks. proboszcz Andrzej Maślejak wygłosił treściwe kazanie, w którym przytoczył niektóre fakty z życia jubilata. Podczas Mszy św. i w czasie obiadu grała orkiestra parafialna. Pod koniec Mszy św. przedstawiciele różnych ugrupowań parafialnych i księża złożyli jubilatowi serdeczne życzenia. Na końcu Ks. Jubilat podziękował wszystkim za złożone życzenia i za życzliwość wobec jego osoby. Po całej uroczystości w kościele Księża i parafianie wraz z siostrami misjonarkami zeszli do sali pod kościołem na bardzo smaczny obiad przygotowany przez radę parafialną. Przed rozpoczęciem posiłku pani kierowniczka Polskiej Szkoły Sobotniej złożyła ks. Jubilatowi piękne życzenia, które przytaczam w całości:
 
 
„80. URODZINY KS. TADEUSZA BANIOWSKIEGO”
Dzisiejszy dzień, jak każdy dzień 80 urodzin jest okazją do świętowania i refleksji. 80 lat to nic w porównaniu do wieczności, ale to całkiem nie mało, w kategoriach ziemskich – szczególnie w dzisiejszych czasach.
Szanowni Państwo!
Dana nam została dzisiaj łaska świętowania trudnych i pięknych 80 lat życia człowieka zamiłowanego w Bogu i w drugim człowieku. Życia naznaczonego trudem, bólem, strachem, rozłąką, samotnością i tęsknotą. Życia pełnego odwagi, mądrości, samozaparcia i wierności. Życia, które zrodziło miłość i rozdało dobro. Takie owoce w życiu może wydać człowiek, który zasłuchał się w szept słów Boga Żywego, i zaufawszy do końca, pokornie w cichości serca dopowiada króciutko: Tak. Taką pokorną zgodą człowieka Bóg potrafi przewrócić świat do góry nogami. Tak właśnie uczynił Pan szepcząc do Tadeusza Baniowskiego „Pójdź za mną”.
Ksiądz Tadeusz kończy naznaczone DAREM I TAJEMNIĄ 80 lat, a nam parafianom Trójcowa przypada w udziale zaszczyt dziękowania Bogu za takiego ROBOTNIKA WINNICY PAŃSKIEJ, za takie powołanie.
Czcigodny Jubilacie! Kochany Księże Tadeuszu!
Właśnie w duchu wdzięczności Bogu za dar powołani i za Twoją wierność temu powołaniu pragniemy życzyć Ci w dniu dzisiejszym pogody ducha, radości, zdrowia, wielu przyjaciół, wszelkich łask potrzebnych do wypełniania woli Bożej do końca. Niech sam Pan nasz Jezus Chrystus będzie Tobie nagrodą, a najlepsza z Matek utuli Cię w swoich ramionach.
Szczęść Boże!
 
14 listopada - O godz. 10:30 w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w czasie której dziękowaliśmy Bogu za odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny, która przez 123 lata była gnębiona przez trzech zaborców: Austrię, Prusy i Rosję. We Mszy św. wzięli udział Ułani, którzy zawsze biorą udział w uroczystościach polonijnych. Po mszy św. był wspólny obiad w sali parafialnej. W tym samym dniu grupa parafian należących do Ruchu Duchowej Adopcji i Rycerzy Miłosierdzia Bożego udała się z pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego w Holy Hill w stanie Wisconsin, aby modlić się w intencji poczętych dzieci, aby ich matki nie zabijały ich w swoich łonach. W pielgrzymce wzięło udział 49 osób wraz z ks. Tadeuszem Baniowskim. Podróż autobusem trwała 2 godz. i 20 minut. Zaraz po przyjeździe na miejsce, grupa wzięła udział w drodze krzyżowej u stóp sanktuarium. Po ukończeniu drogi krzyżowej o godz. 11:30 w kaplicy św. Teresy została odprawiona Msza św. w intencjach podanych przez uczestników pielgrzymki. Po Mszy św. wszyscy udali się do stołówki dla pielgrzymów na bardzo smaczny obiad. Po obiedzie do godz. 15:00 był czas wolny na zwiedzanie bazyliki i innych obiektów ojców karmelitów znajdujących się przy sanktuarium. O godz. 15:00 w kaplicy św. Teresy była adoracja Najśw. Sakramentu w czasie, której odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego i kilka osób przystąpiło do Ruchu Duchowej Adopcji. O godz. 16:30 powrót do Chicago.
 
15 listopada – O godz. 19:30 na plebanii odbyło się spotkanie katechetów Polskiej Szkoły Sobotniej i przy Konsulacie w celu omówienia różnych spraw związanych z nauczaniem religii polskich dzieci. W spotkaniu wzięli udział księża pracujący w naszej parafii, katecheci świeccy i Siostry Misjonarki.
 
18 listopada – Tak jak w każdy trzeci czwartek miesiąca od godz. 14:30 seniorzy naszej parafii wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 15:00 odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego i o godz. 15:15 uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w ich intencjach. Po Mszy św. w Sali parafialnej przy kawie i ciastkach zobaczyli film pt. „Potop”.
 
20 listopada – W naszej parafii w sali Szkoły Sobotniej pod przewodnictwem ks. Huberta Zasady odbył się turniej ping-ponga. W turnieju uczestniczyły osoby w różnym wieku. Była to miła rozrywka, mająca na celu rozwijanie przyjaźni wśród parafian.
 
21 listopada – W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z posłem Antonim Macierewiczem (PiS), Anną Fotygą i z Pawłem Kurtyką. Wszyscy mówili o okolicznościach tej tragedii narodowej, o ukrywaniu przez rosyjski rząd przyczyn tej katastrofy, o braku zainteresowania się tą sprawą polskiego rządu. Obydwa rządy, wrogie PiS robią wszystko, aby nigdy nie wyszła na jaw, główna przyczyna tej tragedii.
 
21 listopada – W Uroczystość Chrystusa Króla, Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki Chrystusa Króla obchodzili swoje święto patronalne.
O godz. 10:30 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana przez siedmiu chrystusowców przy udziale sióstr misjonarek i licznej rzeszy wiernych. Uroczystość uświetniła parafialna orkiestra dęta. We Mszy św. wziął udział Klub Ziemi Tarnowskiej, którego patronką jest błogosławiona Karolina Kózkówna. Po Mszy św. przedstawiciele parafii złożyli życzenia i podziękowania księżom i siostrom za dobrą pracę w ich parafii i wśród Polonii w świecie. Po uroczystościach w kościele parafianie wraz z księżmi wzięli udział we wspólnym obiedzie w sali parafialnej. 
 
25 listopada – Ameryka świętuje Dzień Dziękczynienia. W tym dniu w naszym kościele o godz. 12:00 została odprawiona Msza św. dziękczynna, a po Mszy św. w sali parafialnej był wspólny obiad. Po obiedzie śpiewaliśmy różne piosenki niektórzy deklamowali wiersze. O godz. 15:00 zebraliśmy się na adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie, której odmówiliśmy koronkę dziękczynną do Jezusa Miłosiernego. O godz. 16:30 ks. proboszcz i ks. Robert udali się do domu prowincjalnego w Lombard, aby wspólnie z księżmi spożyć indyka.
 
27 listopada – Wspólnota Rycerzy Miłosierdzia Bożego, udała się z pielgrzymką do sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej w Belleville koło St. Louis.
 
GRUDZIEŃ, 2010
 
11 grudnia – Ks. proboszcz Andrzej Maślejak obchodził swoje urodziny. Z tej okazji kapłani i siostry pracujący w tej parafii oraz parafianie złożyli mu serdeczne życzenia i podziękowali za gorliwą posługę duszpasterską w parafii.
 
18 grudnia – O godz. 18:30 w naszym kościele Trójcy św. odbył się koncert kolęd w wykonaniu trzech polskich tenorów: Pawła Skauby, Dariusza Stachury i Tadeusza Szlenkiera. Koncert wysłuchało kilkaset osób.
 
18 grudnia – W domu prowincjalnym odbył się dzień skupienia dla lektorów czytań mszalnych. Mottem skupienia było zawołanie św. Pawła Apostoła „Oby tylko Chrystus był głoszony”.
 
24 grudnia – W wigilię Bożego Narodzenia w naszym kościele były celebrowane dwie Msze pasterskie; jedna o godz. 21:00 dla dzieci z rodzicami i druga o godz. 24:00 dla wszystkich. Tak na pierwszej jak i na drugiej pasterce wzięło udział bardzo dużo ludzi.
 
25 grudnia – W święto Bożego Narodzenia we wszystkich pięciu Mszach tj. o godz. 8:00, 10:30, 13:00, 16:00 i 20:00 również udział wiernych duży. Wspaniała pogoda nadawała urok tym radosnym Świętom. Na te uroczyste Święta znaczna liczba parafian przygotowała się przez spowiedź św. Księża spowiadali przez cały adwent każdego dnia pół godziny przed Mszą św. A w ostatnią niedzielę adwentu spowiadali cały dzień od godz. 7:00 rano do 22:00. Jeden ksiądz odprawiał Msze a trzech spowiadało. Cieszymy się z tego, że tyle osób skorzystało z sakramentu pokuty.
 
27 grudnia – Ministranci wraz z rodzicami i inne rodziny pod przewodnictwem ks. Huberta i innych dwóch księży wyjechali do Cascade Mountain na zjazdy narciarskie. Powrócili 29 grudnia. Grupa liczyła 110 osób.
 
31 grudnia – O godz. 18:30 odprawiono nabożeństwo, a o 19:00 Mszę Św. dziękczynną na zakończenie Starego Roku. O 24:00 została odprawiona Msza św. na powitanie Nowego Roku. 

Odsłon: 3462