2013-02-02

Dzień życia konsekrowanego

Do podtrzymywania wiary, tak aby mogła ona oświecać powołanie; wiary, która umie rozpoznać mądrość słabości i sprawia, że jesteście pielgrzymami ku przyszłości - zachęcał Benedykt XVI w homilii podczas dzisiejszej Mszy św. w bazylice watykańskiej z okazji XVII Światowego Dnia Życia Konsekrowanego (Za:KAI).

więcej »

2013-01-27

Marsz dla Życia

25 stycznia 2013 już po raz czterdziesty odbył się Marsz dla Życia w Washington D.C. W półmilionowej pokojowej manifestacji pro life wzięły udział m.in. polonijne grupy z parafii chrystusowców w Chicago i Sterling Heights.

więcej »

2013-01-25

Formacyjne spotkanie młodzieży

W dniach 18-21 stycznia 2013 r. w parafii św. Floriana odbywały się doroczne dni polonijnej młodzieży męskiej z parafii prowadzonych przez Księży Towarzystwa Chrystusowego w Północnej Ameryce. więcej »

2013-01-26

Wieści z Phoenix

W niedzielę 20 stycznia w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix-Arizona Rada Parafialna pod kierownictwem Ks. Proboszcza Jacka Wesołowskiego przygotowała uroczyste podziękowanie dla wolontariuszy udzielających się w parafii. więcej »

2013-01-16

Zaproszenie na srebrny jubileusz Trójcowa

2013-01-14

Dzień migrantów i uchodźców

Kto opuszcza własną ziemię, czyni to w nadziei na lepszą przyszłość, ale i ufając Bogu, który prowadzi kroki człowieka, jak niegdyś Abrahama – powiedział Papież w dniu poświęconym w Kościele migrantom i uchodźcom (Za:radio watykańskie).

więcej »

2013-01-14

Modlitwa za księży

W niedzielę 13 stycznia w domu Północnoamerykańskiej Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Lombard, IL spotkała się wspólnota osób modlących się za chrystusowców.

więcej »

2013-01-13

Na temat chrztu

Chrzest czyni ludzi dziećmi Bożymi i ofiarowuje nowe człowieczeństwo - przypomniał Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie (Za:KAI).

więcej »

2013-01-11

Lombard, IL

W czwartek 10 stycznia w Domu Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Lombard kilkunastu księży chrystusowców spotkało się na tradycyjnym "opłatku". Współbraci powitał prowincjał ks. P. Bandurski SChr. Dziękował kapłanom za ich posługę oraz życzył obfitości Bożych darów w Nowym Roku.

2013-01-11

W Phoenix, AZ

W poniedziałek 8 stycznia księża chrystusowcy posługujący na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych spotkali się na tradycyjnym "opłatku". Proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Phoenix ks. J. Wesołowski SChr przywitał wszystkich zebranych kapłanów na czele z Ks. Generałem T. Sielickim SChr oraz Ks. Prowincjałem P. Bandurskim SChr.

więcej »